KX-T7665

עמדה חכמה למרכזיות IP מסדרת TDA ,TDE

תכונות עיקריות

 

צג  (ספרות X שורות)

1 X 16

לחיצי תכנות גמישים בעלי נורית 

8

נורית הודעה / צלצול

כן

דיבורית Full Duplex

כן

ממשק לחיבור שלוחה דיגיטאלית (עצמאית) DXDP   

כן

 

כללי

 

צג (ספרות X שורות)

1 X 16

תצוגה בעלת תאורה אחורית

לא

כיוון ניגודיות

3 רמות

לחיצי תכנות גמישים בעלי נורית 

8

לחצני תפריט 

לא

נורית הודעה / צלצול

כן

לחצן ועידה

לא

לקט שיחות

כן

השהייה

לא

אינטרקום (שיחה פנימית)

מקש עם נורית

מענה אוטומטי בשיחת פנים / השתקה

מקש עם נורית

חיוג מהספריה הציבורית / שמירת מספר בזכרון

מקש עם נורית

לחצן הודעה

מקש

חיוג חוזר

מקש

העברה

מקש

החזק

מקש

לחיץ תכנות

מקש

דיבורית

מקש עם נורית

ויסות עוצמת הדיבורית

12 רמות

ויסות עוצמה בשפופרת

4 רמות

ויסות עוצמת הצלצול

4 רמות

מבחר צלילי צלצול

8 סוגים

צלצול ברטט

לא

צליל שיחה ממתינה (בדיבורית)

לא

צליל שיחה ממתינה (שפופרת)

כן

ממשק לחיבור שלוחה רגילה (מקבילית או עצמאית) XDP

לא

ממשק לחיבור שלוחה דיגיטאלית (עצמאית) DXDP

כן

הטיית הטלפון

2 מצבים

ממשק למערכת ראש

לא

ממשק  לחיבור USB בעזרת מתאם (KX-T7601)

לא

חיבור יחידת הרחבת לחצנים 

לא

סוג מחבר

RJ11

ממשקי Ethernet

לא

התקנה על קיר

כן

ממדים (גובה X  עומק X רוחב)

177x213x127mm

משקל

0.7 kg

מתאים לסדרת מרכזיות 

KX-TDA, KX-TDE

 

 

שיחה מזוהה - מותנה בהזמנת השרות והפעלתו ע"י הספק המקומי

* מותנה בשילוב כרטיס DHLC

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים